Fora
Home > Fora > Rapportering

Rapportering

Table of contents

Oversikt

Slutliga och preliminära löner, extra pensionspremier och nyanställd personal rapporterar du på Mina sidor.

 

Viktiga datum för rapportering av löner
Du är välkommen att rapportera slutliga löner för 2016 från den 2 januari 2017. Vi behöver lönerapporten senast den 31 januari 2017. Sista dag för att uppdatera de preliminära lönesummorna för 2016 är den 16 november. Logga in på Mina sidor för att rapportera löner.
Logga in med e-legitimation
Du vet väl om att du kan logga in på mina sidor med e-legitimation? Smidigare och säkrare för dig och ditt företag. Läs mer här.
Därför ska du rapportera löner till Fora
En viktig uppgift för dig som arbetsgivare är att rapportera löneuppgifter för dina anställda till Fora. Uppgifterna behöver vi för att beräkna de anställdas försäkrings- och pensionspremier. Även om du inte har anställda kan du behöva rapportera löner, t ex om du har tecknat Företagares egen försäkring eller om du är ny kund hos Fora.
Preliminära löneuppgifter
De slutliga löner du rapporterar i januari är efter uppräkning * preliminärt underlag för fakturan från Fora under året. Om ni har tecknat ett försäkringsavtal under innevarande år är det lönerna som ni lämnade i samband med försäkringsanmälan som är preliminärt underlag för fakturan.
Du kan uppdatera de preliminära löneuppgifterna under året, till exempel vid större förändringar i arbetsstyrkan, för att faktureringen ska bli så korrekt som möjligt.
*De slutliga lönerna registreras som preliminära löner för kommande år, efter en uppräkning med en faktor som 2017 är 4 procent för grundavtal och 5 procent för KL-avtal.  
Slutliga löneuppgifter
Varje år i januari ska du rapportera slutliga löner för föregående år. Om du har sagt upp eller gör förändringar i ditt avtal kan du även behöva göra en slutlig rapportering under året. Det är först när vi får in den slutliga lönerapporten som vi kan föra över pengarna till de pensionsförvaltare som dina anställda har valt och till övriga försäkringsbolag, fonder och stiftelser.
Rapportera anställda arbetare
När du har anställt nya arbetare ska du rapportera in dessa personer till Fora. Du ska enbart rapportera nyanställda arbetare, inte tjänstemän och enbart om de har fyllt 25 år.
Obs! Ovan ska inte förväxlas med rapporteringen av slutliga löner i januari. Uppgifterna om nyanställda arbetare över 25 år tar vi emot när som helst under året för att kunna skicka ut valpaket för Avtalspension SAF-LO . Vid rapporteringen av slutliga löner i januari behöver vi däremot uppgifter om samtliga anställda arbetare, även de som är under 25 år.
Rapportera extra pensionspremier
För Avtalspension SAF-LO kan extra pensionspremier betalas in genom avtal om:
Livsarbetstidspension
Arbetstidspension
Extra pensionsavsättning
Om ditt företag har avtal om Livsarbetstidspension eller Arbetstidspension får du ett brev från Fora när det är dags att rapportera. Där får du information om vilka avtal och produkter samt vilken tidsperiod du ska rapportera för. Om ni har avtal om Extra pensionsavsättning väljer ni själva när ni vill rapportera in premier.
Företag med Företagares egen försäkring (EF)
Du som är företagare eller delägare och som tecknat "Företagares egen försäkring" via Fora får ett brev från oss när det är dags att rapportera. Där ser du när och hur du ska rapportera.

Last modified

Tags

This page has no custom tags.

Classifications

(not set)
(not set)