Fora
Home > Fora > Jag har fått en kreditfaktura - hur får jag ut mitt tillgodohavande?

Jag har fått en kreditfaktura - hur får jag ut mitt tillgodohavande?

Overview

Om ditt företag får en kreditfaktura från Fora, betalas denna kredit ut automatiskt inom 45 dagar efter avdrag för eventuellt förfallna fakturor. Fora gör utbetalningar till bankgironummer eller på avi.

Resolution

Betalningsinformation

Det datum som er betalning ska vara oss tillhanda framgår av fakturan. Fakturan betalas till Foras Bankgiro 991-3500 eller Plusgiro 88 78 01-9. Uppge alltid betalningsrefensen (OCR-nr) vid betalning.

Dröjsmålsränta

Vid försenad inbetalning debiterar vi en dröjsmålsränta (referensränta + 8 procentenheter) från och med dagen efter förfallodagen.

Utbetalning av kreditfaktura

Om ditt företag får en kreditfaktura från Fora, betalas denna kredit ut automatiskt inom 45 dagar efter avdrag för eventuellt förfallna fakturor.

Utbetalning till bankgiro

Vi betalar endast ut kreditbelopp till bankgironummer som finns registrerade hos Bankgirocentralen (BGC). Om du har registrerat flera bankgironummer hos BGC och vill att pengarna betalas ut till ett annat av dessa behöver du logga in på Mina sidor på www.fora.se. Gå till fliken ”Administration”, välj ”Företagsuppgifter” i vänstermenyn och välj sedan bankgironummer i listan.

Utbetalning på avi

Om ni inte har registrerat ett bankgironummer hos BGC betalas kreditbeloppet istället ut på en avi. På grund av Personuppgiftslagen (PUL) gäller detta även om företaget är enskild firma med bankgirokonto. Avin skickas till er officiella utdelningsadress. Om ni vill ha era pengar insatta på ett bankkonto följer ni anvisningarna på avins baksida och skickar sedan avin till er bank.

Inkassoärenden

Svea Inkasso hanterar alla Foras inkassofrågor. Om du har frågor vänd dig till dem på telefon 08-470 35 50.

Last modified

Tags

This page has no custom tags.

Classifications

(not set)
(not set)