Fora
Home > Fora > Din tjänstepension

Din tjänstepension

Table of contents

 

Vill du byta förvaltare utan att flytta redan intjänat kapital gör du ett pensionsval. Vill du även flytta intjänat kapital gör du en flytt av pensionskapital.

Din tjänstepension

Din tjänstepension
Om du genom din anställning omfattas av Avtalspension SAF-LO har du själv möjlighet att påverka din framtida pension. Du kan välja sparform (traditionell försäkring eller fondförsäkring), vilket bolag som ska förvalta pengarna samt om du vill ha återbetalningsskydd och/eller teckna familjeskydd.
Val
När du gör ett pensionsval bestämmer du var dina framtida inbetalningar till Avtalspension SAF-LO ska förvaltas.
Vilka pensionsförvaltare du kan välja bland ser du på denna sida.
Vill du ha detaljerad information om förvaltarna och jämföra deras erbjudanden gör du det i Pensionsvalshjälpen.
Skydd för din familj
Återbetalningsskydd och/eller familjeskydd kan du välja om du vill ge din familj (förmånstagare) ett extra ekonomiskt skydd när du dör.
Flytt
Gör du en flytt av pensionskapital bestämmer du både var dina framtida pensionspremier ska förvaltas och flyttar samtidigt dina redan intjänade pensionspengar till samma förvaltare.
Utbetalning
Normalt börjar utbetalningarna från Avtalspension SAF-LO när du fyller 65 år. Här hittar du information om hur du startar utbetalningen av din tjänstepension.
 
 

Last modified

Tags

This page has no custom tags.

Classifications

(not set)
(not set)